Přepis a registrace vozidla Brno

 

CENY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ:

BRNO PŘIHLÁŠENÍ, PŘEPIS, REGISTRACE VOZIDEL a podobné služby 1210 Kč vč. DPH
BRNO DOVOZ (VTP) + PŘIHLÁŠENÍ NA RZ 3993 Kč vč.DPH

Při vyřizování více úkonů nebo více žádostí najednou cena dohodou.


CENÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ:

Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postraním vozíkem
nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel** Bez poplatku
Vydání registrační značky (2 ks) 450,-
Vydání registrační značky (1 ks – motocykl, přívěs) 250,-
Zápis změny do technického průkazu 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel min. 15,-
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla a vozidel z kategorie N1 2 000,-
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1 500,-

*dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci či čestné prohlášení o likvidaci vozidla
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od Policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.